Een huisvestingsvergunning aanvragen

Een huisvestingsvergunning aanvragen

Wilt u woonruimte huren in een straat waar een huisvestingsvergunning nodig is, dan moet u uw aanvraag indienen bij de deelgemeente waar de straat in valt, of bij de . De gemeente Rotterdam gaat na of u in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning.

Een opsomming van wat u in elk geval mee moet nemen om een huisvestingsvergunning aan te kunnen vragen:

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • De jaaropgave (of alle jaaropgaven) van uw werkgever(s)/uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van vorig jaar, of de definitieve aanslag inkomstenbelasting van vorig jaar, en (wanneer u nu een hoger of lager inkomen heeft) maandopgaven van uw inkomen over de afgelopen drie maanden en het laatste bank of giroafschrift waarop de bijschrijving van dit inkomen staat
 • Als u alimentatie ontvangt of betaalt, moet u een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting meenemen of een kopie van de uitspraak van de rechtbank
 • Een originele zwangerschapsverklaring wanner u langer dan 3 maanden zwanger bent
 • Een samenlevingscontract of een bewijs van aangifte huwelijk (ondertrouw), een gezamenlijk bewijs van inschrijving woningzoekende en/of een bewijs van rechtmatig verblijf als u gezinsleden wilt laten overkomen die bij u op het nieuwe adres komen wonen, bijvoorbeeld een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)
 • Een volledig ingevuld en ondertekend formulier aanvraag huisvestingsvergunning.
  pdf download het formulier aanvraag huisvestingsvergunning.
 • Meer informatie over de huisvestingsvergunning vindt u op de website van de gemeente Rotterdam :
  Wat moet ik doen om een huisvestingsvergunning te verkrijgen?

LET OP: van alle personen in uw huishouden met een eigen inkomen moet u de bovenstaande inkomensgegevens meenemen bij de aanvraag van de huisvestingsvergunning bij de gemeente Rotterdam.