Huur opzeggen

Huur opzeggen

U bepaalt zelf op welke datum u de huur van uw woning wilt beëindigen. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. De laatste huur dag mag niet op zaterdag, zondag of een erkende feestdag vallen. Om de huur op te zeggen, dient u een brief of mail naar ons kantoor te sturen . Na ontvangst van uw brief / mail nemen wij op werkdagen binnen 48 uur contact met u op. Een officiële schriftelijke bevestiging ontvangt u nadat de vooropname plaats heeft gevonden. Hierin vermelden wij ook de laatste dag van uw huurovereenkomst. Deze valt altijd op een werkdag en nooit in het weekend.

De staat van de woning

Na de huuropzegging maken wij met u een afspraak voor een voor- en eindopname van de woning. Tijdens de vooropname bespreekt de verhuurmedewerker met u hoe u de woning moet opleveren. Ook komen eventueel zelf aangebrachte voorzieningen ter sprake en overlegt u met onze medewerker wat hiermee moet gebeuren.

De gemaakte afspraken tijdens de vooropname worden schriftelijk vastgelegd.

Definitief vertrekken uit de woning

De eindopname staat meestal op de laatste dag van uw huurovereenkomst gepland. De medewerker  beoordeelt dan of de gemaakte afspraken tijdens de vooropname door u zijn nagekomen. Mocht dit niet het geval zijn, dan maakt Alyuva Makelaars de woning in orde en zullen wij de kosten daarvan bij u in rekening brengen.

Na ontbinding van de overeenkomst is geen mogelijkheid meer nog reparaties uit te voeren of vergeten spullen op te halen.

Bij de eindopname moet u alle sleutels, ook die van de postkast en/of berging, bij de verhuurmedewerker van Alyuva Makelaars inleveren. Als  één of meerder sleutels ontbreken, zullen wij deze op uw kosten bij bestellen.

Hoewel afhankelijk van de gemaakte afspraken met u, gelden de volgende basisregels bij het opleveren van de woning:

-De woning moet in goede staat, helemaal leeg en bezemschoon zijn.

-De plafonds zijn egaal en vrij van plafondtegels, lijmresten, betimmeringen en gordijnrails.

-In de tuin, berging of op het balkon staan eveneens geen persoonlijke eigendommen meer    van u.

 

Eindafrekening

Als de eindopname is afgerond, wordt de huurovereenkomst beëindigd en ontvangt u een gespecificeerde eindafrekening. Te betalen bedragen verrekenen wij met de borg die u bij de start van de overeenkomst hebt betaald. Afhankelijk van de hoogte van de eindafrekening of een nog openstaande huurachterstand, krijgt u geld terug of moet u nog geld betalen.

Als u voor de hele maand de huur heeft betaald, maar de huur al eerder eindigt, ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug.