Taxaties

Taxatie

Het bepalen van de waarde van een gebouw is werk voor goed opgeleide en ervaren specialisten.
Een juiste en tijdige taxatie kan teleurstellingen achteraf voorkomen. Dat geldt niet alleen voor particulieren maar ook voor bedrijven. Bij zaken als het vaststellen van jaarrekeningen of huurprijzen, fusies, verkoop van bedrijven en beleggingen is een correcte waardebepaling van het onroerend goed van groot belang. Alyuva Makelaar is een specialist op dat gebied.

Woning taxaties
Bedrijfstaxaties
Fiscale taxaties
Taxaties ten behoeve van onteigening
Wat staat er in het taxatierapport?

Tijdens woningtaxatie worden de volgende gegevens opgenomen:

Soort woning
Grootte, aard en indeling van de woning
Grootte, aard en indeling van het perceel
De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties
Het niveau van afwerking
Esthetische en architectonische kwaliteit
Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?
Het taxatierapport bevat verder een kadastraal uittreksel en een kadastrale kaart van de woning. Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen en grafieken met de waardeontwikkelingen van de betreffende woning.

Stuur ons een e-mail of bel ons gerust voor een deskundige taxatie opdracht in de regio Rotterdam. Wij nemen deze zorg graag voor u uit handen.